Edremit Belediyesi hem hukuka aykırı ruhsat veriyor, hemde mahkemeye itiraz ediyor!

Belediyenin verdiği inşaat ruhsatı ve imar planlarının aksine Akçay'ı savunanlar bir kez daha kazandı. Mahkeme Akçay Sazlığı’nda Edremit Belediyesi’nin verdiği Enginkent inşaat ruhsatlarını, alanın imar durumu ile sulak ve korunan alan mevzuatına aykırı olması nedeniyle hukuka uygun bulmadı.

Edremit Belediyesi hem hukuka aykırı ruhsat veriyor, hemde mahkemeye itiraz ediyor!
01 Mayıs 2023 - 23:07

Balıkesir 2. İdare MahkemesiAkçay Sazlığı ve Sulak Alanı’ndaki hukuksuz yapılaşmaya ‘dur’ dedi. “Enginkent Akçay” projesi için Edremit Belediyesi tarafından verilen inşaat ruhsatları ve mülga Zeytinli Belediyesi tarafından yapılan 1980 tarihli onaysız imar planları iptal edildi. 

Akçay Sulak Alan Savunması tarafından karar sevinçle karşılandı:

“Mücadelemiz devam edecek. Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı kurdun, kuşun, börtü böceğin, yılan balıklarının yuvasıdır. Sulak alana hukuksuz olarak yapılan yedi villa yıkılsın ve alan acil olarak rehabilite edilsin!”

Akçay’daki hukuksuz yapılaşmanın iptali için verilen karar, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, S.S. Proje Evi Üretim Eğitim İşletme ve Çevre Koruma Kooperatifi, Doğa Derneği, Zehra Erkün ve Fazilet Uysal tarafından 2021’de açılan dava kapsamında alındı.

Balıkesir 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen karara göre; Akçay Sazlığı’nda Edremit Belediyesi’nin verdiği Enginkent inşaat ruhsatları söz konusu alanla ilgili mevcut imar durumu, sulak alan mevzuatı ve korunan alan mevzuatına aykırı olması nedeniyle hukuka uygun bulunmadı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“….inşaat yapı ruhsatlarının ve Zeytinli Belediye Meclisi’nin 10 Temmuz 1980 tarih ve 11/52 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının dava konusu inşaat ruhsatlarına ilişkin Enginkent Akçay konut projesi ile ilgili olan kısımlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; 1. dava konusu, (4 Ocak 2022 tarihli dilekçede belirtilen) Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Çıkrıkçı Mahallesi…. Ada ve parsellerde bulunan inşaat yapı ruhsatlarının ve Zeytinli Belediye Meclisi’nin 10 Temmuz 1980 tarih ve 11/52 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının dava konusu inşaat ruhsatlarına ilişkin Enginkent Akçay Konut Projesi ile ilgili olan kısmının iptaiine, Kararın tebliğini izleyen günden itibaren (30) gün içerisinde Bursa Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 13/04/2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

Ne olmuştu?

Dava kapsamında 11 Mayıs 2022 tarihinde bilirkişi keşfi yapılmış ve 8 Haziran 2022 tarihli bilirkişi raporu yapılaşmanın uygun olmadığını ortaya koymuştu.

Raporun ardından da yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Edremit Belediyesi’nin karara itirazından sonra  karar bozulmuştu.

Yeniden görüşülen dosyada, ek bilirkişi raporundan sonra ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Edremit Belediyesi’nin ikinci itirazını reddederek, 16 Şubat 2023 tarihinde yürütmeyi durdurma kararını kesinleştirmişti.

10 Nisan 2023 tarihinde Balıkesir’de yapılan duruşmada davacılar, dava dilekçesinde yer alan iddialarını tekrarlarmış ve ruhsatların iptalini talep etmişti.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum